Nur Hande Tüfek Öztürk

ÜYTE Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu

1999 - 2003 19 Mayıs Süper Lisesi, Samsun
2005 - 2009 Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
2009 - 2013 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji - Embriyoloji Bilim Dalı
2014 - Halen VM - Medical Park - Samsun Tüp Bebek Merkezi

2016 - Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu, Biyolog