Açıklanamayan infertilite nedir?

Açıklanamayan infertilite tanısını koymak için her iki çiftinde değerlendirilmesi gerekir.Çünkü hem kadına ait sebepler olduğu gibi erkeğede ait sebeplerde vardır.Yarı yarıya paylaşırlar çiftler.Bu sebeple erkekten alınacak spermiyogramda  sayı , hareketlilik , morfoloji spermle ilgili problemi bu üç parametrede değerlendirip tedaviye gerek olup olmadığının eksiklik olması durumunda ise tedavinin hangi yolları izlenmesine  karar verilir.Daha sonra kadınla ilgili problem için TVS ile over rezervi ,endometrium değerlendirilmesi, tubal [tüplerin] geçiriciliği varmı histerosalpingografiyle yapılır.Her iki çiftin hiçbir problemi olmaması durumunda açıklanamayan infertilite tanısını koyuyoruz.

Sebebini araştıracak olursak kadınlarda Endometriozis denilen hastalığın da çocuk sahibi olmada bir engel olduğunu unutmamak gerekir.

Ya da erkeklerdeki spermin baş kısmında Akrozin denilen maddenin yetersiz olması veya hanımlarda oosit cidarının kalın olması spermin döllenmesini engellediği gibi sebeplerle karşılaşılabilir.

Eğer çiftler genç ise 1 yıl ,35 yaş ve üstündeyse 6 aylık süre cinsel beraberlik önerilebilinir.Tanıyı koyduktan sonra tedavi planınıda bu yaş faktörlerine göre  ayarlamak gebelik elde edilemiyor ise IUI [İNTRA UTERİN İNSEMİNASYON] planlamak gerekir.3 IUI denemesi sonunda sonuca ulaşılmadıysa o zaman Tüpbebek ICSI işlemi hastamız tabii olmalıdır.

0 Yorum

    Yorum Yaz