Preimplantasyon Genetik Tarama Nedir?

Tüp bebek tedavisinin esası anne adayından elde edilen yumurta hücresi ve baba adayından elde edilen sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında birleştirilmesi ve sağlıklı gelişim gösterebilen ceninler (embriyolar) elde edilmesi, sonra da bu embriyoların rahim içine transfer edilmeleridir.

Elde edilen embriyoların laboratuvar ortamında en fazla yaşayabileceği süre- istisnalar hariç- beş gündür. O nedenle yüksek standartlı tüp bebek merkezleri beşinci güne ulaşmadan önce embriyo transferi yapmazlar. Bu aşamaya kadar ulaşabilme yarışı embriyolar için iyi bir seçilim aracıdır.

Buna rağmen, çok önemli olan bu seçilim aracı maalesef yeterli değildir

Çünkü, beşinci güne kadar ulaşabilen her embriyo genetik olarak tamamen sağlıklı demek değildir. Anne adayının yaşı ne kadar ileri ise sağlıklı görünen embriyoların o ölçüde fazla bir oranı genetik olarak anormaldir. Genetik olarak anormal embriyoların ise transfer edilse bile gebelik oluşmayacağı, oluşsa bile düşükle sonuçlanacağı bilinmektedir.

O halde anne karnına yerleştirmeden önce embriyoların genetik yapılarını belirlemek önemlidir. Bugünkü teknoloji ile bu mümkün müdür? Şimdilik pahalı olmakla birlikte, evet mümkündür. Tıptaki adı "preimplantasyon genetik tarama"dır.

Öyleyse, neden transfer edilecek her embriyonun genetik incelemesi yapılmıyor? Ya da başka bir söyleyişle neden genetik incelemesi yapılmadan embriyo transferi yapılıyor?

Bunun iki nedeni var:

İlki yukarıda da sözünü ettiğim gibi işlemin ek maliyetinin en azından şimdilik yüksek olması.

İkincisi ve belki de daha önemlisi, genetik olarak incelendikten sonra "normal" olarak değerlendirilen embriyoların "mutlaka" doğumla sonuçlanmama garantisinin olmadığı gerçeğidir. Yani, özene bezene yapılan genetik incelemeden sonra normal diye transfer edilen embriyolar da gebelikle sonuçlanmayabilir veya düşükle sonuçlanabilir.

Yine de , anormal olarak belirlenen embriyoların transfer edilmemeleri ile gebelikle sonuçlanmayacak transferleri ayıklamaya yarayan bir yöntemdir.

Sonuç olarak, preimplantasyon genetik tanı maliyeti karşılamaya razı olan çiftler için tüp bebek tedavisinde yüksek teknolojili ek bir yöntemdir.

0 Yorum

    Yorum Yaz