Rosi Tekniği Nedir?

Erkek faktör nedenli infertilite tek başına %25-%30 oranında çocuk sahibi olamama nedeni olarak görülmekte ayrıca geri kalan olgularda da %30 oranında diğer nedenlere eşlik etmektedir.

Gelişmiş ülkelerde sperm sayısı her geçen gün biraz daha azalmakta bunun sonucu olarak evli çiftlerin %15 kadarı, 1 yıllık korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamamaktadır.

Erkek infertilite olgularının %10 kadarında ejekülatta sperm bulunamamakta ve bu durum azospermi olarak adlandırılmaktadır. Bu duruma göre erkeklerin %0.8-1 kadarı azospermik infertil olgulardan oluşmaktadır.

Azospermik olguların çoğunluğunda sperm üretiminde veya spermin olgunlaşmasında problem bulunmaktadır. Bu olgularda ya hiç sperm üretimi yoktur ya da testisin sadece bazı bölgelerinde az sayıda sperm üretimi bulunmaktadır.  

Sperm üretiminde sorun olan bireylerde çocuk tedavisi için testislerden sperm elde edilmesi, mikro cerrahi yöntemlerle yapılabilmektedir. 
Bu cerrahi işlem öncesi erkekten en az iki defa sperm örneği alınması ve çok az olguda sperm üretiminin genetik özel durumlar nedeniyle başarısız olacağı için bazı genetik testlerin yapılması gerekmektedir. 

Mikro cerrahi ile elde edilen spermlerin yumurtayı döllemesi için yardımla üreme teknikleri ve mikroenjeksiyon işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. %40-50 arasında bu yöntemle birinci denemede mikro TESE yöntemiyle sperm elde edilebildiği gösterilmekle birlikte, seçilmiş uygun hastalarda bu oran daha da yüksek olabilmektedir. Ancak gebelik olasılığı bu yöntemle başarılı sperm elde edilse de daha azdır.

Son zamanlara kadar mikro TESE işlemi ile sperm bulunamayan hastalar için başka bir seçenek bulunmuyorken, olgun veya gelişimin sonraki basamaklarındaki sperm bulunamayan hastalarda %30 oranında olgun spermin öncü hücreleri elde edilebildiği gösterilmiştir.  Daha sonradan bu öncü yuvarlak hücreler tüp bebek mikroenjeksiyon işlemlerinde (ROSI) kullanılmaya başlanmış ve gebelikler elde edilmiştir.

Sadece tek bir merkezde yapılan 90'ın üzerinde ROSI işleminden elde edilen gebeliklerden doğan bebeklerde iki yıllık takip süresinde herhangi bir fizik mental veya bilişsel sorun bildirilmemiştir. 

Yaygın kullanılmamakla birlikte bu konuda çalışma yapan merkezlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Mikro TESE ile elde edilen spermlerin yumurtayı dölleme kabiliyeti diğer normal spermlere göre oldukça düşük olmakla birlikte döllenme gerçekleştiğinde sağlıklı gebelik oranları benzerdir. 

Bizim merkezimizde de erkek infertilitesi konusunda özellikli mikroskoplarla özellikle yuvarlak öncü hücreler yüksek rezolüsyonda görüntü elde edilip ayırt edilebilmektedir. Amacımız bu durumda TESE den sperm elde edilemeyen erkeklere bir umut ışığı olmak ve dünyada da yeni uygulanmaya başlayan bu yöntem sayesinde bebek sahibi olmalarına yardımcı olmaktır.

0 Yorum

    Yorum Yaz